© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

Godliness is not your Personality

November 10, 2017

 

Why do we take our individual, personality, character, gifts, or calling and make that the sum total of godliness for everyone else?

 

The introvert equates godliness with quietness.

 

The extrovert equates godliness with activity.

 

The generous person equates godliness with giving.

 

The social person equates godliness with hospitality.

 

The workaholic equates godliness with hard-work.

 

The pastor equates godliness with preaching gifts.

 

The counselor equates godliness with discipling gifts.

 

The home-educator equates godliness with home-schooling.

 

The missionary equates godliness with mission support.

 

The evangelist equates godliness with outreach.

 

The reader equates godliness with a large library.

 

The happy person equates godliness with cheerfulness.

 

The melancholy person equates godliness with guilt.

 

The courageous person equates godliness with public witness.

 

The political person equates godliness with social action.

 

The practical person equates godliness with doing.

 

The intellectual person equates godliness with thinking.

 

The emotional person equates godliness with feelings.

 

The friendly person equates godliness with having lots of friends.

 

The artsy person equated godliness with “cultural engagement.”

 

Godliness should be measured not so much by what comes easiest to us but by the progress we’re making in areas we’re weakest in.

 

 

Please reload

Hierdie webblad is 'n verlenging van die Boekwinkel van Antipas Baptiste Gemeente Pretoria. Hier is 'n versameling van verdere leesstof om op te bou, aan te moedig en kritiese denke te stimuleer. 

Dit is op geen manier 'n formele verteenwoodiging van die gemeente se opinie, beleid of oortuigings nie.

Vorige Artikels

January 6, 2019

December 7, 2018

Please reload

Agtergrond